1.500,00 NOK

ASTRO COACHING

60 minutter astro-coaching 1:1

Coaching ut i fra ditt behov og din livsituasjon. Vi jobber oss gjennom utfordringer du står i, generasjonstraumer. områder for vekst og utvikling. 

Ditt horoskop og HD kart vil danne et grunnlag for å se dypere i dine skyggesider og dine muligheter. Vi legger opp tilpasset horoskop tolkninger ettersom tema du ønsker å jobbe med. 

Disse elementene kan vi belyse i tillegg til coaching:

  • Planetenes påvirkning i ditt horoskop og HD kart
  • Transitter
  • Dypdykk i gater og porter i ditt Human Design kart
  • Returnkart
  • Årshoroskop
  • Annet

Timer avtales per mail. Opptak av coachingene blir sendt deg på mail i etterkant av hver time.