3.300,00 NOK

Din sjels reise & livsoppgave reading

I ditt horoskop & Human Design blueprint ligger informasjon om din sjels reise og livsoppgave. Hva var det vi inkarnerte for? Har vi en større misjon enn å klarte i den materielle verden? Hvilken retning forsøker sjelen å påvirke deg i? Hvilke oppfordringer må du løse i livet ditt for å få nøkkelen til din livsoppgave?

OBS! Denne readingen kan skape en stor transformasjon i livet ditt og endre på veien din videre. 

I readingen ser jeg på elementer fra horoskopet ditt og ditt Human Design blueprint.  Jeg tolker dette sammen med mitt klarsyn og intuisjon.

I denne tolkningen:

  • 120 minutter reading og coaching over zoom. Om du ønsker kan vi fordele tiden over 2 ganger. (60 min.x2)

  • Opptak av readingen

Når du har bestilt denne tolkningen avtaler vi passende tid via mail. Du kan godt sende ønsket dag og tid på dagen.

Dette er en veldig spennende og transformerende reise, gled deg!